Echoscopie maakt gebruik van geluidsgolven. De echoscopiste plaatst de transducer op je buik en zendt de geluidsgolven uit. De geluidsgolven worden vervolgens gereflecteerd tussen zachte en hardere structuren in het lichaam/de buik en opgevangen door het echo-apparaat. Het apparaat zet deze gereflecteerde informatie om in beeld.