Er zijn verschillende redenen waarom het geslacht van jullie kindje op het moment van de echo niet te bepalen is door de echoscopiste.
Een paar voorbeelden: De baby kan in kleermakerszit ‘zitten’ en daardoor het zicht blokkeren. De navelstreng kan in de weg zitten of de ligging van de baby is niet optimaal voor de echoscopiste om met de transducer (de soort scanner die op de buik wordt bewogen) het gewenste aanzicht de bereiken.